- Rólunk -

 

A megnevezés egy mozaikszót takar: Kaszap István Turai EmlékZenekar.

Az együttes 2005 őszén alakult Turán. Összetétele rendhagyó, mert a zenekar nem állandó létszámú, hanem három alapítója: Barczi Zsolt hittanár, Kómár István római katolikus pap, egyházkarnagy, és Nagy Roland zenész, hangmester mellett a lehetőségeknek és az igényeknek megfelelően változik.


A névválasztás a magyar ifjúság egyik nagy példaképéhez, Kaszap Istvánhoz köthető. Az 1916-ban született fiatalember mélyen vallásos, buzgó keresztény életet élő, szorgalmas, kitűnő tanuló, kiváló sportoló, cserkész volt. Életét Istennek akarta szentelni, ezért 1934-ben belépett a jezsuita rendbe, de mihelyt megkezdte a rendben újoncéveit, egy súlyos betegség jelentkezett rajta, amit példamutató türelemmel viselt, majd hosszan tartó szenvedés után 19 évesen az örökkévalóságba költözött. Naplójában leírt gondolatai, társainak vallomásai mind arról tanúskodnak, hogy Kaszap István igazi példakép az ifjúság előtt szorgalomban, tisztaszívűségben, hitben, türelemben. A frissen alakult zenekar egyrészt ezért döntött úgy, hogy a tiszta életű ifjú nevét választja, másrészt azért, mert a zenekar első alkotása, a 2005 őszén elkészült „Ablak a fényre” c. szimfonikus rock oratórium Kaszap István életét mutatja be, harmadrészt pedig azért, mert a zenekar tevékenységével, megjelenésével mindig fel tudja mutatni a fiatalon meghalt szerzetesnövendék életszentségét, ezzel is előmozdítva mielőbbi boldoggá avatását.


Az „Ablak a fényre” 2006 karácsonyán jelent meg hanglemezen, majd újabb alkotások születtek: 2009-ben a XX. századi diktatúráknak áldozatul esett papok és szerzetesek tragédiáit megéneklő „Sanguis Martyrum – A Mártírok vére” c. rock ballada, majd 2013-ban „Uram, Királyom, végy magadhoz” címmel a vértanú sorsú munkáslány, Bódi Mária Magdolna életéről szóló lemez.


A KITEZ zenei munkájában több zenész és énekes, valamint ifjúsági kórus, gyermekkórus, felnőtt kórus működik közre a megszólaltatott darabok igényeinek megfelelően.
A zenekar további tervei is arra mutatnak, hogy zenéjével az örök értékeket közelebb vigye a fiatalabb és az idősebb nemzedékhez egyaránt.